Όροι Χρήσης Β2Β

Όροι Χρήσης Β2Β

Όροι Χρήσης Β2Β
Τελευταία ενημέρωση στις Δευτέρα, 18 Νοέμβριος 2019 12:41 | PDF | | Εκτύπωση |

Όροι Χρήσης Β2Β

Β2Β Astrasat – Βυζαρέλης ΟΕ – Το www.b2b.astrasat.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της ελληνικής εταιρείας «Astrasat OE.», που εδρεύει στην Κ. Καραμανλη 35, ΤΚ 57008, Ιωνία, Εχέδωρος, Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα. Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της Astrasat OE., που βρίσκεται στην διεύθυνση www.b2b.astrasat.gr.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα www.b2b.astrasat.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

1.Όροι
Η Βυζαρέλης ΟΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της, τους νόμους και τα συναλλακτικά ήθη.

Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.

Η Βυζαρέλης ΟΕ. αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οποιαδήποτε συναλλαγή μεταξύ Βυζαρέλης ΟΕ. και χρήστη της παρούσας σελίδας-ιστότοπου με σκοπό την αγορά προϊόντος αποτελεί Σύμβαση που καλύπτει αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων μέσω του παρόντος ιστοτόπου (website) . Οποιεσδήποτε αποκλίσεις από αυτήν την Σύμβαση πρέπει να επιβεβαιώνονται από την Βυζαρέλης ΟΕ. εγγράφως. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς. Αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής. Οι παραγγελίες είναι δεσμευτικές μόνον εφόσον έγιναν δεκτές από την Βυζαρέλης ΟΕ. με σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας που θα λάβετε με την Επιβεβαίωση Καταχώρησης, η οποία καταγράφεται στα συστήματα της Βυζαρέλης ΟΕ., εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη και αποστέλλεται με e-mail κατόπιν υποβολής της παραγγελίας. Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνετε συνεχώς όπως και όταν προκύπτουν αλλαγές κατά την διαχείριση της παραγγελίας σας. Υποχρεούστε να ελέγξτε την Επιβεβαίωση Καταχώρησης και ενημερώστε αμέσως την Βυζαρέλης ΟΕ. (το αργότερο εντός 2 ωρών από την ώρα της λήψης ηλεκτρονικής ειδοποίησης Επιβεβαίωσης Καταχώρησης) εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης θα εφαρμοσθούν σε αυτήν την Σύμβαση. Σημειώνεται ότι η κυριότητα στο Προϊόν μεταβιβάζεται μετά την πλήρη εξόφληση ενώ ο κίνδυνος μετατίθεται κατά την παράδοση. Η προαναφερθείσα Σύμβαση θα διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών, και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της προαναφερθείσας Συμβάσεως που θα συναφθεί, αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη Σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Η Βυζαρέλης ΟΕ. δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, κανένα μέρος δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του. Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως (δια χειρός, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, fax ή συστημένη επιστολή). Ο εκάστοτε χρήστης-πελάτης είναι υπεύθυνος για την επιλογή Προϊόντος και την καταλληλότητά του για τους σκοπούς που το προορίζει. Η Βυζαρέλης ΟΕ δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

2.Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα
1. H Βυζαρέλης ΟΕ δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της www.b2b.astrasat.gr, τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας.

3.Περιορισμός ευθύνης
1. H Βυζαρέλης ΟΕ δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 6. «Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων»).
2. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.b2b.astrasat.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά η εταιρία εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.
3. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.b2b.astrasat.gr παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λ.π.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”.
4. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της Βυζαρέλης ΟΕ. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

4.Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
1. Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Αφοι Σωκρ. Βυζαρέλη ΟΕ. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Βυζαρέλης ΟΕ. και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση τμήματος ή όλου του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Βυζαρέλης ΟΕ.
3. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Βυζαρέλης ΟΕ. ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.b2b.astrasat.gr ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Βυζαρέλης ΟΕ ή/και του www.b2b.astrasat.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα www.b2b.astrasat.gr και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Βυζαρέλης ΟΕ. δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

5.Ευθύνη Χρήστη
Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.b2b.astrasat.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα της Βυζαρέλης ΟΕ για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου : που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, που αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, που δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, που δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, για το οποίο δεν υπάρχει δικαίωμα να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, που ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, ή που δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο καθώς και οποιοδήποτε Περιεχομένου που χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

6. Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων
Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους μετά από την ενημέρωση που θα πρέπει να παρέχετε προς το τμήμα Customer Service της εταιρίας μας και την σχετική έγγραφη επιβεβαίωσή μας σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Βυζαρέλης ΟΕ. πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση). Για το αίτημα της επιστροφής ή της αντικατάστασης πρέπει να ενημερωθεί το τμήμα εξυπηρέτησης της Βυζαρέλης ΟΕ εγγράφως με e-email ή φαξ εντός 2 ημερών από την ημέρα παραλαβής από τον Πελάτη.

7. Τρόποι Πληρωμής
Όπως αναφέρεται σε άλλο σημείο της Ιστοσελίδας μας, το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα σκοπό του έχει την εξυπηρέτηση των Πελατών (Β2Β) που διαθέτουν εταιρεία και επιθυμούν να εξυπηρετείται η εταιρία τους μέσα από μία σταθερή σχέση. Στα πλαίσια αυτά οι υποψήφιοι χρήστες της Ηλεκτρονικής μας Πλατφόρμας ανήκουν σε 2 Κατηγορίες. Α) στους ήδη Πελάτες μας και Β) στους Νέους ή υπό έναρξη Πελάτες μας . Για τους ήδη ενεργούς Πελάτες μας που επιθυμούν να ενεργοποιήσουν την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Παραγγελίας τα πράγματα είναι απλά δεδομένου ότι θα συνεχίσει να ισχύει ο συμφωνημένος τρόπος Πληρωμής. Στη περίπτωση ενός Νέου Πελάτη ο οποίος δεν έχει μέχρι σήμερα συναλλαγές με την εταιρία Βυζαρέλης ΟΕ οι όροι Πληρωμής είναι κάτι που θα συμφωνηθούν κατά την διαδικασία Εγγραφής του. Αξίζει να επισημανθεί ότι σε κάθε περίπτωση όλες οι Παραγγελίες είναι πάντα με πληρωμή τοις μετρητοίς με : Α) Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο σας (αντικαταβολή) Β) Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: Προεξοφλήστε την παραγγελία σας σε ένα από τους ακόλουθους λογαριασμούς των Τραπεζών που συνεργαζόμαστε : και στείλτε μας το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής με fax στο 2310782252 είτε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο astrasat@astrasat.gr. Με την λήψη του αντίγραφου της τραπεζικής εντολής πληρωμής, σας αποστέλλουμε την παραγγελία σας.

8. Παράδοση Προϊόντων/ Έξοδα Αποστολής

Γενικά

Το ύψος των εξόδων αποστολής καθορίζεται από το βάρος και όγκο των παραγγελθέντων προϊόντων και είναι διαθέσιμο στους πελάτες κατά το τελευταίο βήμα υποβολής της παραγγελίας τους.

1.Για την πόλη της Θεσσαλονίκης και μόνο αφού προηγηθεί τηλεφωνική συνενόηση η αποστολή είναι δωρεάν και το προϊόν αποστέλλεται στον χώρο σας χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.

2.Για την υπόλοιπη περιοχή της Ελλάδος το κόστος της αποστολής επιβαρύνεται στον πελάτη και φυσικά το κόστος εξαρτάται άπο τον όγκο της παραγγελίας καθώς και περιοχή αποστολής.

Μεταφορικές εταιρείες

Οι πελάτες που επιθυμούν την μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας τους με μεταφορική εταιρεία της επιλογής τους παρακαλούνται όπως επιλέξουν από την λίστα των διαθέσιμων αντίστοιχων επιλογών είτε αναγράψουν στα σχόλια της παραγγελίας τους προ της αποστολής, τα στοιχεία (επωνυμία και τηλέφωνο) της μεταφορικής εταιρείας της επιλογής τους. Η χρέωση της μεταφοράς και παράδοσης των εμπορευμάτων αφορά τον αγοραστή εκτός από περιπτώσεις ιδιαίτερης συμφωνίας με την Αφοι Σωκρ. Βυζαρέλη ΟΕ.

Εταιρείες ταχυμεταφορών

Οι πελάτες που επιθυμούν την μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας τους με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) της επιλογής τους παρακαλούνται όπως αναγράψουν στα σχόλια της παραγγελίας τους προ την αποστολή της, τα στοιχεία (επωνυμία και κωδικό χρέωσης) της εταιρείας ταχυμεταφοράς της επιλογής τους.

Σε οποιαδήποτε διαφορετική περίπτωση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσατε απευθείας με την Αφοι Σωκρ. Βυζαρέλη ΟΕ.

9. Ημερομηνίες και ώρες αποστολής
Οι ημέρες αποστολής είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 9.00 πμ μέχρι 4.00 μμ (για αποστολές με μεταφορικές εταιρείες και εταιρείες ταχυμεταφοράς). Σαββάτο δύναται να αποσταλλούν παραγγελίες 9:00πμ μέχρι 14:00 μμ μόνο μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς. Για την παράδοση των παραγγελιών ισχύουν οι ώρες παράδοσης της εκάστοτε Μεταφορικής / Ταχυμεταφορικής Εταιρείας.

10.Καθυστέρηση παραγγελίας
Η παραγγελία σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους: α) Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας όταν για μας βρίσκεται σε έλλειψη. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς αυτό το προϊόν ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό. Το προϊόν αυτό θα σας το στείλουμε αμέσως μετά την παραλαβή του στις αποθήκες μας Β) Το προϊόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο. Στην περίπτωση αυτή υπάλληλος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις Γ) Σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας Δ) Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας.

11. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Βυζαρέλης ΟΕ δεσμεύεται και εγγυάται την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της. Ουδέποτε θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των πελατών για αποστολή διαφημιστικού υλικού το οποίο δεν έχουν ζητήσει. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται τα προσωπικά δεδομένα να δοθούν σε άλλες εταιρείες χωρίς την άδειά των χρηστών. Η αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων από τη εταιρεία μας γίνεται με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας της Βυζαρέλης ΟΕ υπόκεινται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής προστασίας Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Εάν κάποιος επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Βυζαρέλης ΟΕ. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει η Βυζαρέλης ΟΕ είναι τα ακόλουθα: Παραγγελίες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Για την χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου της Βυζαρέλης ΟΕ από τους χρήστες ζητούνται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Επιχείρησης, Διεύθυνση φυσικού προσώπου/Έδρα Επιχείρησης, ΤΚ, Τηλέφωνο, fax, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Πόλη, Χώρα. Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της Βυζαρέλης ΟΕ. Η Βυζαρέλης ΟΕ μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που αναφέρονται στο είδος των αποκτούμενων αγαθών και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα των συναλλασσόμενων και να προβαίνει σε νέες προσφορές, εκτός αν οι χρήστες των υπηρεσιών αυτών ζητήσουν να μην γίνονται τέτοιου είδους προσφορές. Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα των χρηστών ουδέποτε δύναται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους. Εξαιρετικά μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την εταιρεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κλπ.

12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Βυζαρέλης ΟΕ διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά καιρούς να τροποποιεί ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα, κάποιες υπηρεσίες με ή χωρίς ειδοποίηση. Συμφωνείται ότι η Βυζαρέλης ΟΕ δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στους χρήστες ή σε οποιοδήποτε τρίτο για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή των υπηρεσιών. Εκτός εάν δηλώνεται ρητά το αντίθετο, οι νέες λειτουργίες που αυξάνουν ή βελτιώνουν τις τρέχουσες υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων και των νέων υπηρεσιών της Βυζαρέλης ΟΕ θα υπόκεινται στους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

13.ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Οι τιμές των προϊόντων οι οποίες αναγράφονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν είναι οι τελικές (δεν συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α), καθορίζονται από την εταιρία μας και είναι ανταγωνιστικές των τιμών της αγοράς. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα έχει το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς ειδοποίηση. Βεβαίως, ο πελάτης καταβάλλει το ποσό το οποίο αναγράφεται στην παραγγελία του και δεν παίζει ρόλο αν μέχρι την ημερομηνία παράδοσης η τιμή έχει μεταβληθεί.

14. Ακύρωση Παραγγελίας
Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις :

1. Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελιάς μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «Ακύρωση». Κάνοντας «κλικ» σε αυτό διακόπτεται αυτόματα η διαδικασία παραγγελιάς.

2. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να καλέστε στα τηλ. 2310782251 / 231078423 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελιάς σας. Είτε ενημερώστε μας άμεσα με ηλεκτρονικό μύνημα στην διεύθυνση astrasat@astrasat.gr.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Τιμή
 • Stock
 • Περιγραφή
 • Weight
 • Dimensions
 • Επιπλέον πληροφορίες
 • Attributes
 • Add to cart
Click outside to hide the comparison bar
Σύγκριση
Σύγκριση ×
Let's Compare! Continue shopping
2
0