Νέα παραλαβή σε στεγανά κυτία και επιτοίχιες καμπίνες rack της ARLI από την AstraSat

Η εταιρία Astra Sat πραγματοποίησε νέα παραλαβή στεγανών κυτίων και επιτοίχιων καμπινών rack της ARLI, τα οποία καλύπτουν μεγάλο εύρος εγκαταστάσεων. Τα στεγανά κυτία είναι ...

AMIKO MIRA X HiS-2000

Διευρύνοντας την οικογένεια των δορυφορικών δεκτών της, η Amiko παρουσιάζει ένα νέο μοντέλο. Πρόκειται για τον Amiko Mira X HiS-2000, ο οποίος είναι ένας ...