Νέα παραλαβή σε στεγανά κυτία και επιτοίχιες καμπίνες rack της ARLI από την AstraSat

Η εταιρία Astra Sat πραγματοποίησε νέα παραλαβή στεγανών κυτίων και επιτοίχιων καμπινών rack της ARLI, τα οποία καλύπτουν μεγάλο εύρος εγκαταστάσεων. Τα στεγανά κυτία είναι ...